فرم متقاضیان جویای کار در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیلان

بدینوسیله به اطلاع آندسته از اعضاي سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیلان كه واجد شرايط لازم باشند ، می رساند که می توانند جهت اشتغال بعنوان نماینده مجری یا سرپرست کارگاه فرم مربوطه زیر را تكميل نمايند.

 

 

 

 

 

نام  :

نام خانوادگی  :

 

 

نام (لاتین) :

نام خانوادگی (لاتین) :

 

 

نام پدر :

شماره شناسنامه  :

 

 

کد ملی  :

محل صدور  :

 

 

تاریخ تولد:

/ /

محل تولد :

 

 

ملیت  :

دین :

 

 

جنسیت  :

وضعیت تاهل  :

 

 

گروه خونی :

تعداد فرزندان :

 

 

گرایش: وضعیت نظام وظیفه  :

 

 

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی:  

 

شهر محل سکونت :

تاریخ فارغ التحصیلی: / /
آدرس منزل

 

تلفن منزل :

 

   

 

پیشنهادات:

 

سابقه کاریا نام شرکت هایی که
 در آن مشغول به کار بوده اید

 

 

 

 شماره عضویت در سازمان :

تاریخ عضویت:  

 

تلفن همراه  :

 

   

 

پست الکترونیکی: